Polityka prywatności RODO portalu razem50plus.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Jeżeli widzisz w serwisie strony, które nie są legalne, nie są zgodne z regulaminem, prezentują nieprawdziwe dane/informacje prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres e-mail: kontakt@razem50plus.pl

Dla serwisu razem50plus.pl kwestią najwyższej wagi jest bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawo do zachowania prywatności jego użytkowników.
Serwis razem50plus.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z naszego Serwisu oraz w tym celu Serwis razem50plus.pl podejmuje wszelkie niezbędne działania. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od użytkowników przez Serwis razem50plus, prowadzony pod adresem www.razem50plus.pl (zwany dalej:Serwis)

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi Serwisu razem50plus.

Cele przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, akceptacja Regulaminu Serwisu podczas rejestracji w Serwisie. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację głównej usługi Serwisu (możliwość korzystania z Serwisu razem50plus w oparciu o treść Regulaminu tego Serwisu), to przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług w serwisie w tym przygotowania ofert oraz prowadzenia statystyk i zestawień opinii w wyniku prowadzonych sond i ankiet, przesyłanie informacji drogą elektroniczną dotyczącą usług związanych z serwisem – powiadomienia, oferty, informacje o zamianach na koncie.

3. Twoja dobrowolna zgoda. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Masz też prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o czym mowa poniżej.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Dane są usuwane z portalu w ciągu maksymalnie 3 dni (72 godzin) od momentu skierowania ich do usunięcia przez usunięcie konta lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy przez okres wynikający z przepisów prawa o przeciwdziałaniu oszustwom a szczególnie przez okres w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Serwis odrębnie przetwarza także dane w celu:

 • kontaktu przez formularz kontaktowy, adres e-mail kontakt@razem50plus.pl i infolinię Serwisu
 • zgłoszenia historii miłosnej przez formularz zgłoszenia

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Kontakt poprzez infolinię, formularz kontaktowy lub na adres e-mail: kontakt@razem50plus.pl oznacza zgodę na przetwarzanie tych danych wyłącznie dla realizacji  wskazanych powyżej celów.

W przypadku, gdy dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, dane te będą przetwarzane również po zakończeniu Umowy, przez okres niezbędny do realizacji tych celów przypadający po okresie obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażone w tym zakresie zgody, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: kontakt@razem50plus.pl lub za pomocą zakładki Twoja Prywatność. Podkreślamy, że podanie danych w tym przypadku nie jest wymogiem ustawowym i konieczne jest tylko w ramach korzystania z danej usługi. Nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Serwis przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług serwisu randkowego. Serwis przetwarza dane osobowe w tym szczególne kategorie danych z art.9 Rozporządzenia na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Mowa tu o danych jak stosunek do religii, światopogląd, zainteresowania, dane dotyczące seksualności.

Dane są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) to jest w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków związanych z Umową, w tym w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami matrymonialnymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

Serwis przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.

Kategorie danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą

Serwis będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji w Serwisie i dokonywania zakupów usług:

 • adres poczty elektronicznej e-mail (w celu rejestracji, w sytuacji kontaktu z biurem obsługi klienta oraz w celu zakupu usługi poprzez płatność online)
 • data urodzenia (w celu rejestracji)
 • nazwisko i imię (tylko w sytuacji kontaktu z biurem obsługi klienta w celu weryfikacji zakupu usługi za pomocą zwykłego przelewu)
 • nr telefonu (tylko w sytuacji kontaktu z biurem obsługi klienta i w celu zakupu usługi za pomocą SMS)
 • login (w celu rejestracji oraz w celu oraz w celu zakupu usługi poprzez płatność online)
 • miejscowość  (w celu rejestracji oraz w celu oraz w celu zakupu usługi poprzez płatność online)

Ponadto, Serwis zbiera od użytkowników następujące informacje: ich fotografie, dane widoczne na koncie użytkownika: płeć, preferencje dot. płci partnera/partnerki, oczekiwania wobec związku, kraj, wiek, cechy charakteru, znak zodiaku, wzrost, sylwetka, wykształcenie, stan cywilny, wyznanie, dane dotyczące oceny własnego charakteru/swojej osobowości, preferencje dotyczące charakteru/osobowości partnera/partnerki, preferencje dotyczące stylu życia, zainteresowania, wartości życiowe, dane dotyczące oczekiwań wobec partnera widoczne w kryteriach wyszukiwania, w tym niektóre tzw. szczególne kategorie danych zgodnie z art 9. Rozporządzenia. Są nimi stosunek do religii, światopogląd, dane dotyczące seksualności. W celu realizacji umowy Serwis gromadzi ustawienia i preferencje kont użytkowników, a także informacje o ich aktywności online, daty logowania, informacje o wysłanych wiadomościach i odwiedzinach innych profilów.

Kategorie danych zbieranych w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies oraz tzw logów podczas samego korzystania z Serwisu.

 • Pliki cookies

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

a) w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) w celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Serwis wykorzystuje technologię do statystyk Google Analytics firmy Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umożliwia ona ulepszanie struktury i zawartości Serwisu. Dane zbierane przez Google Analytics są chronione wg polityki prywatności Google. Google Analytics wykorzystuje wyłącznie skrócone anonimowe adresy IP uniemożliwiające identyfikację użytkowników. W celu zablokowania możliwości analizy Państwa danych przez Google Analytics prosimy o zastosowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

 • Logi tzw. pliki dziennika

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. data, cookies sesji, Id sesji, Państwa adres IP, rodzaj platformy i typ i ustawienia przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Serwis.

 • Logowanie przez Facebook:

Jeżeli jesteś zalogowany w facebook i użyjesz aplikacji Razem50plus na facebooku możesz korzystać z systemu automatycznego logowania do Razem50plus.pl przez facebook. Wyrażasz wtedy oddzielną zgodę, aby Facebook przekazał nam twój adres e-mail, imię, nazwisko i płeć w celu rejestracji w Serwisie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności tego portalu społecznościowego https://www.facebook.com/about/privacy

Usuwanie ciasteczek i śledzenia przez przeglądarki:

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu cookies i może tego dokonać w swojej przeglądarce internetowej oraz w poszczególnych serwisach społecznościowych, których jest członkiem.

Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników, jak e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko nie są nigdy udostępniane innym użytkownikom.

W celu realizacji umowy Serwis umożliwia dostęp do danych teleadresowych użytkowników wyłącznie ściśle określonym przeszkolonym w ochronie danych osobowych podmiotom współpracującym z Serwisem tj.: firmy: informatyczna, obsługująca Serwis oraz operatorzy płatności elektronicznych. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. W każdym  przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownicy podają swoje dane z profilu w tym zdjęcia i szczególne kategorie danych zgodnie z artykułem 9. RODO dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadzają na ujawnienie ich innym użytkownikom Serwisu, także w formie wysyłanych ofert na adres e-mail. Użytkownicy mogą sami zdecydować o dostępności do wiadomości publicznej swoich zdjęć, a także ograniczać swoją widoczność w Serwisie, jak również decydować o dostępności informacji o swojej aktywności np. obecność online . Zmian można dokonać w zakładce Ustawienia > Wyświetlanie profilu.
Dane zbierane podczas zakładania konta w Serwisie, ustawiając kryteria wyszukiwania, a także w sondach oraz ankietach są przetwarzane w celach analizy statystycznej Serwisu. Udostępniane w tym procesie dane opinii publicznej są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Środki techniczne w celu zabezpieczenia danych

Serwis dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed niepożądanymi działaniami osób trzecich w tym dostępem do nich, zmianą oraz ujawnieniem. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności:

Dostęp do danych tylko dla uprawnionych pracowników

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp mają do nich tylko i wyłącznie upoważnione osoby pracujące na rzecz Serwisu, które zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Szyfrowanie połączeń transferu danych

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników rejestracji, logowania, wypełniania Profilu a także płatności elektronicznych następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Dane osobowe są zabezpieczone przy tych operacjach certyfikatem SSL gwarantującym bezpieczny transfer danych w Internecie.

Szyfrowanie połączeń i zabezpieczenia płatności elektronicznych

Podczas dokonywania płatności przez system płatności elektronicznych Przelewy24 wykorzystywany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL - Thawte Technologies Inc. Certyfikaty Thawte są rozpoznawane jako godne zaufania przez wszystkie przeglądarki internetowe. W systemie Przelewy24 nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz w przypadku, gdy użytkownik posiada konto u operatorów płatności i kart płatniczych – firmy Skrill i PayPal.

Dodatkowa ochrona danych oferowana przez Serwis:

Ukrycie adresu e-mail poprzez Login. Kontakt między użytkownikami ma formę anonimową za pomocą nadanego przez użytkownika Loginu. Kontakt anonimowy trwa do chwili, gdy użytkownicy dobrowolnie wyjawią sobie swoją tożsamość pisemnie lub telefonicznie.

Ochrona fotografii - Zdjęcia w Serwisie są udostępniane przez użytkowników dobrowolnie i samodzielnie. Fotografie te widoczne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

Ograniczenie bezczynności sesji – Konto na którym użytkownik jest zalogowany a nie wykonuje żadnych czynności (np. nie pisze wiadomości, ani nie ogląda ofert) zostaje automatycznie wylogowane po czasie 45 minut. Automatyczne wylogowanie chroni dodatkowo konto użytkownika przed „włamaniem” na nie.

Ustawienia prywatności - w zakładce Ustawienia użytkownik ma możliwość odwołania zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w poszczególnych celach. Odwołanie zgód może nastąpić również poprzez kontakt z Administratorem Serwisu na adres: kontakt@razem50plus.pl lub Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) na adres: iod@razem50plus.pl

Podjęte przez nas działania służące ochronie danych osobowych użytkowników mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo:

 • zachować w poufności Login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim,
 • nie stosować takiego samego hasło do różnych serwisów internetowych,
 • wylogowywać się jeśli nie korzystają Państwo z serwisu.

Również nie należy podawać na swoim Koncie swoich danych osobowych jak np. adresu e-mail, nr telefonu, adresu zamieszkania itp. Serwis nigdy nie wysyła e-mailem hasła do logowania. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się też do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa Konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

Działając w myśl artykułu 6.1. lit f. RODO Serwis zastrzega sobie prawo automatycznego filtrowania wiadomości pod kątem zabronionych Regulaminem serwisu sformułowań w wiadomościach mających wpływ na kulturę kontaktów, jak spam, treści obraźliwe, i blokowania Użytkowników wysyłających zabronione treści a także przetwarzania danych ponad standardowy czas przewidziany terminem usunięcia konta, gdy przetwarzanie ma cel zapobiegania oszustwom i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Uprawnienia użytkownika Serwisu

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- GIODO
Prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania możesz realizować samodzielnie w każdym czasie z poziomu panelu Twojego konta w Serwisie, po zalogowaniu do Serwisu. Dane osobowe tj. adres e-mail może być zmieniony tylko administracyjnie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu na adres: kontakt@razem50plus.pl lub Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) na adres: iod@razem50plus.pl

Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych można dokonać po zalogowaniu do Serwisu, w zakładce Ustawienia/ Twoja prywatność lub poprzez kontakt z Administratorem Serwisu na adres: kontakt@razem50plus.pl lub Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) na adres: iod@razem50plus.pl. Użytkownik ma także prawo do udostępnienia mu kopii danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przeniesienia ich do innego Administratora. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@razem50plus.pl. Przekazanie pierwszej kopii danych odbywa się bezpłatnie, za wszelkie kolejne kopie administrator będzie miał prawo pobrać „opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych” (Art. 15 ust. 3 RODO) związanych z jej wytworzeniem.

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub usunięcia Konta w Serwisie. Dane są przetwarzane w oparciu o umowę o świadczenie usług a także w oparciu o Art 6. Lit c., d. i f. Rozporządzenia w celu zapobieganiu oszustwom oraz realizacji obowiązków księgowych i fiskalnych.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i niezbędnym w celu realizacji umowy o świadczenie usług.

Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Ochrona prywatności osób nieletnich

Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych, które ukończyły 45 lat. Nie przetwarzamy danych osób nieletnich, a każdy użytkownik zgodnie z Regulaminem Serwisu upoważniony jest do podania swojej prawdziwej daty urodzenia. Jeżeli posiadają Państwo podejrzenie, że osoba nieletnia korzysta z naszych usług prosimy o pilny kontakt z Administratorem.

Kontakt z razem50plus i Inspektorem Ochrony Danych

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem kontakt@razem50plus.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Serwisu możliwy jest pod adresem iod@razem50plus.pl

Polityka prywatności Serwisu ma za zadanie informować o sposobie i zakresie zbieranych danych. Naszym celem jest przejrzystość i aktualność danych. W związku z tym jest dokumentem, który może być aktualizowany. O znacznych zmianach w tym dokumencie będziemy informować Użytkowników drogą elektroniczną.

Serwis razem50plus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności.