Regulamin serwisu razem50plus.pl

§ 1.

Wstęp.

Niniejszy Regulamin (dalej” Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego razem50plus.pl prowadzonego przez  Silvercom z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 85 lok.21, NIP: 6282095545, email: kontakt@razem50plus.pl, infolinia: +48 +48 669-047-091 (dalej: razem50plus.pl). W sytuacji kontaktu prosimy o wiadomość e-mail na wskazany adres lub kontakt telefoniczny na infolinię. Prosimy nie pozostawiać wiadomości głosowych na automatycznej skrzynce pocztowej ani nie wysyłać wiadomości tekstowych sms. Taka forma kontaktu pozostanie bez odpowiedzi. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu razem50plus.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego razem50plus.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

§ 2.

Definicje.

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
Serwis - towarzyski serwis internetowy razem50plus.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.razem50plus.pl, oferujący kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcjonalności ;
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis
Skrzynka email - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu (nazwy) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie) deklarując przy tym wiek co najmniej 50 lat;
Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług/funkcjonalności itp.);
Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie;
Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie w układzie www.razem50plus.pl/member/other/login gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy Serwisu mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika;
Wirtualny uśmiech, prezent, oferta - graficzna lub graficzno-tekstowa, wirtualna i nieedytowalna wiadomość przygotowana przez portal Razem50plus.pl, która może zostać wysłana przez Użytkownika do innego Użytkownika
Zablokowanie - funkcjonalność polegająca na możliwości blokady określonego Profilu Użytkownika. Użytkownik zablokowany traci możliwość kontaktu z Użytkownikiem, który go zablokował
Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie i Serwisu Razem50plus.pl stworzony, aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi;
Nadużycie i Spam  - przesyłanie wiadomości lub pozostawianie na swoim profilu informacji łamiących regulamin, w tym szczególnie zasady savoir-vivre Serwisu oraz niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu;
Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie; przełamanie zabezpieczeń systemu Użytkownika za pomocą programów typu malware, pozyskanie niezabezpieczonego przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika;
Materiały - teksty, opracowania, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;
Moderator - osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku w Serwisie i kontrolowanie wypowiedzi innych użytkowników, aby wszystko było zgodne z regulaminem. Decyzje moderatorów podejmowane są w sposób subiektywny. Ich decyzje nie podlegają dyskusji;
Sygnatura/podpis - tekst wyświetlany pod każdym wpisem;
Prywatna wiadomość (PW) - wiadomość, jaką można wysłać do dowolnego użytkownika;
Wpis - każda pojedyncza wypowiedź na blogu;
Ban/Blokada- uniemożliwienie/zablokowanie/ dostępu do serwisu danemu użytkownikowi za łamanie regulaminu; Blokadę/Ban może założyć Administrator Serwisu

§ 3.

Rejestracja w serwisie i Usługi.

1.Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w Serwisie oznacza założenie Konta Standard (konto darmowe). Jest to konto darmowe, dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w serwisie, przez co uzyskują na czas nieokreślony status Użytkownika Konta Standard (Darmowego). Funkcjonalności dostępne dla Konta Darmowego uruchamiane są w momencie kiedy Użytkownik potwierdzi rejestrację klikając na link przesłany w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi Serwisu – Konto Darmowe.
Konto darmowe pozwala na korzystanie z wyszukiwarek serwisu, przeglądanie profili osób, którymi dany Użytkownik jest zainteresowany, daje możliwość wysyłania ofert, wirtualnych uśmiechów i dodawania osób do listy Ulubionych;
Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację funkcjonowania Serwisu i działania poszczególnych funkcji w sposób stworzony przez podmiot zarządzający Serwisem. Rejestracja w serwisie oznacza, że Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 50lat.

2. Użytkownik może dobrowolnie, w dowolnym momencie zmienić Konto Standard (Darmowe) na Konto Premium. Zmiana Konta Standard na Premium daje dostęp do dodatkowych funkcji w Serwisie. Szczegóły dotyczące Konta Premium określa niniejszy Regulamin.

3. Konto Premium – jest to dodatkowa usługa, nieobowiązkowa, świadczona jest tylko na wyraźne żądanie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na wybrany przez siebie okres czasu. Tabelę płatności stanowi załącznik do regulaminu. Konto Premium aktywowane jest po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od operatora SMS na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownicy po uiszczeniu stosownej opłaty uzyskują na określony czas status Użytkownika Konta Premium i dostęp do dodatkowych funkcji.
Użytkownik Premium ma dostęp do wszystkich funkcjonalności w Serwisie, bez żadnych ograniczeń tj.: wysyła wiadomości, wysyła wirtualne prezenty, widzi kto odwiedził jego profil, kto dodał go do swojej listy ulubionych, ma możliwość wyróżnienia swojego profilu, korzysta z wszystkich wyszukiwarek serwisu, przegląda profile osób, którymi jest zainteresowany, wysyła użytkownikom oferty , wysyła wirtualne uśmiechy, tworzy własną listę ulubionych profili.

Czas trwania Konta Premium

a) Użytkownik wybiera czas trwania Konta Premium z dostępnych w serwisie.
b) Konto Premium wygasa automatycznie po okresie, na który został wykupiony.
c) Każdy zakup Konta Premium jest zakupem dobrowolnym i jednorazowym na wybrany przez Użytkownika czas.
d) Konto Premium nie jest odnawialne. To oznacza, że Serwis nie przedłuża na kolejny okres Konta Premium. Jeśli użytkownik chce przedłużyć  Konto Premium na kolejny okres to ponownie dokonuje zakupu.
e) Konto Premium dostepne jest na okres: 30 dni, 90 dni, 180 dni, 365 dni

W zależności od czasu trwania Konta Premium mogą być różne sposoby płatności za Pakiet Premium:

Przelew online, Przelew zwykły, Przelew z zagranicy, Płatność na poczcie, Płatność SMS dla Premium 30 dni oraz 

Przelew online, Przelew zwykły, Przelew z zagranicy, Płatność na poczcie dla Premium 90, 180 i 365 dni.

Płatność przez SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów. Dostawca usługi SMS dla serwisu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Usługa nie jest odnawialna. To oznacza, że Operator nie pobierze w kolejnym okresie automatycznie określonej kwoty z konta Użytkownika.
Płatności online obsługuje operator Przelewy24.pl.

UWAGA:
W przypadku braku otrzymania kodu w SMS zwrotnym lub błędnego wpisania  treści w SMS lub otrzymaniu informacji o błędzie, Użytkownik nie powinien wysyłać kolejnych SMSów, tylko skontaktować się z Serwisem Razem50plus.pl drogą mailową na adres: kontakt@razem50plus.pl . W treści wiadomości e-mail należy wówczas podać następujące informacje: data wysłania smsa, numer telefonu z którego został wysłany sms, numer telefonu na który został wysłany sms oraz treść smsa.

4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy na Pakiet Premium w serwisie razem50plus.pl bez podania przyczyny, o ile nie złamał Regulaminu Serwisu. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy na Pakiet Premium w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od Operatora SMS, pod warunkiem że w tym okresie Użytkownik nie skorzystał z  Konta Premium tj. nie  skorzystał z funkcji płatnych, z funkcji uruchamianych w ramach Konta Premium oraz nie usunął swojego konta  z Serwisu. Zwrot nie przysługuje Użytkownikowi, którego konto zostało zablokowane bądź usunięte przez Administratora za naruszenie niniejszego regulaminu, w szczególności z powodów wymienionych w § 5.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu drogą mailową na adres: kontakt@razem50plus.pl

5. Ze względu na prowizję operatorów w przypadku płatności SMS zwracane jest 50% wpłaconej kwoty

6. Koszt zakupu Konta Premium nie podlega zwrotowi w przypadku reklamacji funkcji bezpłatnych, dostępnych przy Koncie Standard.

7.Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie zawsze świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od Operatora SMS na zasadach określonych w Regulaminie

8. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników itp.

9. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

10. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

11. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości, płatnych i bezpłatnych - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.

12. W przypadku, gdy zostanie usunięta odpłatna usługa w momencie, gdy Użytkownik posiada konto premium, Użytkownik ma prawo do zwrotu wniosionej opłaty proporcjonalnie do okresu, który pozostał mu do wykorzystania konta premium, liczone od dnia zgłoszenia. Zwrot będzie skutkował natychmiastowym wyłączeniem zgłaszającemu Użytkownikowi konta premium.

§ 4.

Uczestnictwo w Serwisie.

1. Serwis razem50plus.pl jest przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 50lat w celu ich kojarzenia  za pomocą najlepszych rozwiązań, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Nasi użytkownicy mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu. Razem50plus.pl nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości, dlatego też Razem50plus.pl nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy relacji.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku co najmniej 50 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki email. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Biura Obsługi Klienta razem50plus.pl poprzez kontakt email: kontakt@razem50plus.pl.

4. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki email i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

5. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie (Nazwa) zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

6. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

7. Użytkownik nie może publikować na na swoim Profilu  żadnych danych kontaktowych, takich jak np. adres e-mail, numer telefonu, numer zewnętrznego komunikatora itp. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez ostrzeżenia, opublikowanych danych lub zablokowania a nawet usunięcia całego Konta Użytkownika, co spowoduje bezpowrotne usunięcie Konta.. Zapis ten dokładnie określa § 4.pkt 18. niniejszego Regulaminu. Administrator nie ingeruje w prywatną korespondencję użytkowników, dlatego zapis ten nie dotyczy wiadomości użytkownikówi, gdzie  mogą wymieniać się danymi kontaktowymi. 

8. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o przepisy RODO (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza tym samym, iż zapoznał się i zaakceptował w całości treść Regulaminu oraz oświadcza że zapoznał się także i akceptuje z Politykę prywatności i został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Serwis oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzoru.

9. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo)
c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach informacyjnych, statystycznych, szkoleniowych
d) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Razem50plus.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Razem50plus.pl bez podania przyczyny) zamieszczonych przez niego treści;
e) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować a nawet usunąć Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

11. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

12. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 52-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 20 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) - zdjęcie nie spełniające tego wymogu zostanie odrzucone lub usunięte przez Administratora Serwisu, niespełnienie tego wymogu może również spowodować zablokowanie a nawet usunięcie Konta Użytkownika. Każde zdjęcie w galerii również musi przedstawiać wizerunek osobisty Użytkownika, natomiast nie musi być to wizerunek aktualny i Profil Użytkownika musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym.

13. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Konta Użytkownika w Serwisie (będzie ono niewidoczne dla innych). Zawieszony Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania wszelkich usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można również dokonywać wpisów itp.). Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych, w tym Konta Premium. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie.

14. Usunięcie konta – Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu, co spowoduje bezpowrotne usunięcie Konta. Po usunięciu Konta dane mogą być przechowywane na kopiach bezpieczeństwa, co określa Polityka RODO. Po tym czasie dane Konta  zostaną usunięte  na stałe i bezpowrotnie. Cofnięcie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

15. Usunięcie Konta powoduje bezpowrotne zakończenie i utratę świadczenia wszelkich lub wszelkich odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika.   

16. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (płatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

17. Zgłoszenia stron naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: kontakt@razem50plus.pl

18. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu (np. na Stronie Użytkownika, czy w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres email, dane kontaktowe komunikatora internetowego itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest:

a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem;
b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, a także o posiadaniu Konta Premium, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.

§ 5.

Blokada i usunięcie konta przez Administratora.

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto Użytkownika lub poszczególne usługi Serwisu (np. Profil, Stronę Użytkownika itp.). Administrator może, ale nie ma obowiązku podać  na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępną dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu. Nałożenie blokady na Konto nie powoduje zawieszenia biegu terminów pakietu Premium oraz opłaconych usług dodatkowych (jeżeli takie istnieją).

2. Konto Użytkownika może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakiegokolwiek uprzedzenia, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator w dowolnym momencie stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub zadeklaruje wiek niezgodny z prawdą ( jest osobą ponizej 50 roku życia);
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 6 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika;
d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;
h) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
i) Użytkownikiem jest osoba poniżej 50. roku życia
j) Użytkownik założył konto w języku angielskim, posiada profil pisany niezgrabną polszczyzną wskazującą na tłumaczenie za pomocą automatycznego tłumacza. 
k) Ma sygnały, które mogą wskazywać, że Użytkownik ma nieszczere intencje mijające się z przeznaczeniem serwisu 
l) Użytkownik wykorzystuje zdjęcia z Internetu np. jako zdjęcie główne profilowe
ł) Użytkownik na swoim profilu zamieszcza treści lub wysyła wiadomości niezgodne z netykietą, są nadużyciem czy spamem, w szczególności  o charakterze reklamowym, komercyjnym czy informacyjnym bez zgody Administratora Serwisu
m) Użytkownik zachowuje się niekulturalnie, nieżyczliwie lub obraża innych Użytkowników Serwisu lub Administratora Serwisu
n) Profil Użytkownika budzi jakiekolwiek wątpliwości Administratora co do prawdziwości profilu, intencji Użytkownika, wieku Użytkownika, zdjęcia Użytkownika

3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika bez podania przyczyny.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do  zażądania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny,  dodatkowych zdjęć  użytkownika. Zdjęcia te nie będą publikowane w portalu ani nikomu udostępniane, będą wyłącznie dostępne dla Administratora portalu.  Użytkownik ma prawo odmówić przesłania dodatkowych zdjęć Administartorowi . W przypadku takiej odmowy konto użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte przez Administratora. 

5. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie usunięte lub zablokowane przez Administratora za naruszenie regulaminu, w szczególności z powodów wymienionych w § 5.,  a Użytkownik ten posiadał wówczas jakiekolwiek odpłatne usługi Serwisu, to Administrator nie dokonuje zwrotu za opłacone usługi.

§ 6.

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 11.X,  IE11, Edge15, FireFox56, Chrome49, Safari10.1, iOS Safari10.2, Opera mini, Chrome for Android62, UC browser for Android11.4, Samsung Internet4 lub ich nowszych wersji) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

Niezbędne jest  korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, OS X v10.9, lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Biura Obsługi Klienta razem50plus.pl za pomocą e-mail na adres:kontakt@razem50plus.pl

3. Baza Profili podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu. 

4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność:

Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 40 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

§ 7

Reklamacje.

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Moderatorów/Konsultantów.

2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@razem50plus.pl

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta

Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 8.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Za w.w czynności odpowiada Użytkownik.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.  Za w.w zdarzenia i wydarzenia odpowiada Użytkownik.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości  zweryfikowania zgodności ww. informacji ze stanem rzeczywistym.

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "Kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie np. za pomocą oprogramowania malware na sprzęcie Użytkownika bądź poprzez ujawnienie hasła do Konta przez Użytkownika osobom trzecim, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu razem50plus.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

13. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

15. Przerwa w działaniu serwisu lub jego niektórych funkcji może trwać do maksymalnie 48h. Jeżeli przerwa będzie powyżej 48h, która uniemożliwi korzystanie z serwisu Administrator w przypadku kont płatnych automatycznie przedłuży pakiet premium o odpowiedni okres czasu.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności serwisu powstałe w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej.

17. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail: kontakt@razem50plus.pl.

§ 9.

Zmiany Regulaminu.

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji bądź usunąć swoje Konto.

4. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 10.

Załączniki do Regulaminu.

Polityka prywatności serwisu razem50plus.pl